ลูกเสือปันน้ำใจ ปันสุข  ช่วยบรรเทาทุกข์โควิด

Loading

เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2564  นายพยอม  วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบหมาย นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยบุคลากรทางการลูกเสือร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 10,000.- บาท และบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม  ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอวชิรบารมี (อำเภอนามพระราชทาน) จังหวัดพิจิตร