ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Loading

ดร.พยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวบุญครอง  กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามนโยบายโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ แปลงนาสาธิต อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร