ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก

Loading


เมื่อวันที่ 26 กพ. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พจ.เขต 1 พร้อม ว่าที่พันตรีสุวิศิษฐ์ กันทา น.ส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้เกียรติต้องรับคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ.รอบ 4 ณ โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์