รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษและตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading

1111111111111111