รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.พิจิตร เขต ๑