รับชมวิดีโอย้อนหลังการอบรม สพป.พิจิตร เขต 1

วิดีโอย้อนหลังการอบรมภายใน สพป.พิจิตร เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA ว17 และ ว21 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ช่วงที่ 1 (เช้า)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA ว17 และ ว21 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ช่วงที่ 2 (บ่าย)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

การอบรมปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ ด้วยระบบ Online
วันที่ 4-5 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
---------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 4 ก.ย.64 เช้า

ประชุมปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 4 ก.ย. 64 บ่าย

ประชุมปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 5 ก.ย. 64 เช้า

ประชุมปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 5 ก.ย. 64 บ่าย

สพป.พิจิตร เขต 1 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (ครูผู้สอน)

สพป.พิจิตร เขต 1 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (ผู้บริหาร)