ระบบรับข้อมูลผลตรวจ ATK

Loading

เรียน ผู้เข้าสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้ระบบรับข้อมูลผลตรวจ ATK เกิดขัดข้องไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลใหม่ในลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1PXEugff_4birIUPjZlA1Qf0JfzDTbG6uwVxWygMc-wo/edit?usp=forms_home&ths=true หรือ QR Code ดังแนบ และท่านสามารถนำรูปไปยืนยัน ในวันสอบได้ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายจัดการสอบ