รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เยี่ยมค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ

เมื่อ 27 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา และ ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ  ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พร้อมกับยื่นหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือ