มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา

Loading

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 สัมภาษณ์ในรายการ อสมท.พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิจิตร F.M. 107.75 MHz ดำเนินรายการโดย สุรีย์ เชื้อบุญมี (ดีเจตุ๊กตา) ประเด็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 การจัดการศึกษาและโครงการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1