มอบนมโรงเรียนและเงินปันผล ประจำปีการศึกษา 2562

Loading

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณครูสุรีรัตน์ พุกกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา และคณะครู ได้ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะผู้ปกครอง ถึงกำหนดการปิดและเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านมาบกระเปา รวมถึงการดูแลนักเรียนในช่วงปิดเทอมซึ่งมีการระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้มอบนมโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น อ. 2 – 3 และ ป. 1 – 6 และเงินปันผลจากหุ้นของสหกรณ์โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562