พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ สพป.พิจิตร เขต 1

Loading

เมื่อ 13 มกราคม 2564 ที่ห้องชาลวัน นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.สุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” หลังจากนั้น นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป