พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ สพป.พิจิตร เขต 1

Loading

เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  นำทีมบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” หลังจากนั้นประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19