พิจารณาสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Loading

พิจารณาสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง