พิจารณาจัดตั้งงบลงทุนโรงเรียนคุณภาพ ปี 67

Loading

30 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องตะเภาแก้ว นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนครุภัณฑ์ และอาคารสิ่งก่อสร้าง