พัฒนาค่ายลูกเสือโพธิ์ประทับช้าง


ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ชุมชนวัดวังจิก นำคณะครูล ลูกจ้าง นักเรียน ไปพัฒนาค่ายโพธิ์ประทับช้าง ในค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ