ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง และคณะครู ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Loading


นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง และคณะครู ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และตักบาตรอาหารแห้ง ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร