ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก

Loading

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจ โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) อำเภอเมืองพิจิตร ในวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม6 มาตรการหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในสถานศึกษา