ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพื้นที่ สพป.พิจิตร เขต 1

Loading

เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์   กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่โรงเรียนบ้านปลวกสูง ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 และเยี่ยมบ้านนักเรียน