ผอ.เขต รุดช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้

Loading

         เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านจำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 12 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ได้รับความเสียหาย โดยบ้านเลขที่ 34 หมู่ 12 เป็นบ้านที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองจำนวน 4 คน คือ 1 เด็กหญิงหสิตาภรณ์ พรมแสง ชั้นอนุบาล 1 2.เด็กหญิงพีชยา ศรีธรรมา ชั้นอนุบาล 3  3.เด็กชายปณิธาน พรมแสง ชั้น ป.4 ทั้ง 3 คน อยู่โรงเรียนบ้านท่าแห  4.นายวชิรวิทย์ คุ้มสลุด ชั้น ม.5 โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม บ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังทรัพย์สินเอาออกมาได้เพียงแค่เสื้อผ้า

          และเมื่อเวลา 14.00 น. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการได้เดินทางไปที่บ้านของนักเรียนดังกล่าวและนำเครื่องอุปโภคและเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียนให้กับนักเรียนไปพลางก่อน และจะได้ขอรับเงินสนับสนุนจาก สพฐ.ต่อไป