ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน Coaching team Online การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพท

Loading

31  สิงหาคม 2564  นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการ Coaching team การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1-3, อุทัยธานี เขต 1 และ สพม.เขต 41 แบบ Online ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2