ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดและบรรยายพิเศษอบรม PA ออนไลน์

Loading

9 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.วนิดา  จันทรมณี ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร