ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอาคารเรียน “วังตะขบปภาคาร”

15 กันยายน 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนแบบ 104/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องรียน “วังตะขบปภาคาร” ของโรงเรียนวัดวังตะขบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหาร ครู ท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักรียน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดวังตะขบ อำเภอวชิรบารมี