ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร

Loading

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร และแนะนำตนเองในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับจังหวัด