ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Loading

 

8 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิจิตร