ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อ 20 มิถุนายน 2563 ที่ห้องเรียนอัจฉริยะ SMART Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ของนายชัยณรงค์ คัชมาตย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์