ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน

Loading

 

เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม  วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และ นายสรพงษ์  กล่อมจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสือ     อย่างยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการบริการ รวมทั้งการบริหารกิจการลูกเสือในจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร