ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโรคโควิด-19

Loading

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา่ 09.00 น. ดร.ผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบ เจลแอลกอฮอล์ให้กลุ่มนโยบายและแผน  ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิค-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกๆๆคน