ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พบผู้บริหารสถานศึกษา

Loading

21 ตุลาคม 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบาย และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)