ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติการเชิงรุกป้องกัน ฆ่าเชื้อ COVID-19

Loading

เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งป้องกัน ฆ่าเชื้อ ด้วยการสั่งการให้ศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สพป.พิจิตร เขต 1 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในอาคาร และบริเวณสำนักงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้ม  เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายแรกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นหญิงอายุ 25 ปี ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา