ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

Loading

เมื่อ 8 มีนาคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม เป็นขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีพื้นฐาน 5 ประการ