ประเมินโรงเรียนเปลี่ยนจาก ON HAND เป็น ON SITE

Loading

26 สิงหาคม 2564  นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOS&ICS) ในการประเมินโรงเรียนบ้านวังทับยา ที่ขออนุญาตเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนจากแบบ ON HAND เป็นแบบ ON SITE