ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

Loading

1 มิถุนายน 2565 ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1