ประเมินรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ปี63

Loading

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกประเมินโรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563