ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

Loading

18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด โดย ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ดำเนินการประเมิน นางสาวสุคนธวา  ตลาดเงิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  สังกัด สพม.พิจิตร เพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน