ประสานติดตามกรณีบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้

Loading

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ได้ออกประสาน ติดตาม กรณีบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้ เพื่อช่วยเหลือ ตามคำสั่งของ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑