ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปี64 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

Loading

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ห้อง War Room นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งการสอบ O-Net เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน