ประชุมวางแผนนิเทศ ติดตามโรงเรียนวิถีลูกเสือ

Loading

มื่อ  8  กรกฎาคม  2564  ที่ห้องลูกเสือ นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1