ประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Loading