ประชุมทางไกล “การจัดการศึกษาทางไกล”ช่วง COVID-19

Loading

 

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงาน ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1