ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพิจิตร

Loading

 

เมื่อ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องตะเภาแก้ว นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพิจิตร ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564