ประชุมคณะทำงาน War Room

Loading

เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้อง War Room ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าด้วยคณะกรรมการ War Room อำเภอ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน