ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีเฉลิมพระเกียรติ และฝ่ายพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

Loading