ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน

Loading

4 มกราคม 2565 ณ ห้อง Warroom สพป.พิจิตร เขต 1  ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก