ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจ 18

Loading

เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ห้องประชุม video conference  สพป.กำแพงเพชร เขต 1