ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

Loading

เมื่อ 4 ธันวาคม 2563  ที่ห้องชาลวัน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน