ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

Loading

เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง Video Conference เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ได้แก่ 1.การควบรวมเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2.การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) 3.พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง