ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.พิจิตร เขต ๑ เกมส์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จะจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “สพป.พิจิตร เขต ๑ เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม, สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร และกำหนดพิธีเปิด – ปิด  ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร