ประกาศ เร่ื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Loading

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก