ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading

ประกาศแผนขึ้นเวปเขต