ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Loading

ประกาศแผนขึ้นเวปและประชาสัมพันธ์บอร์ดปี65